French Polynesia's SEXY SECRET [...]
video thumbnail
Owner: Sailing SV Delos

French Polynesia's SEXY SECRET ๐Ÿค Sailing Vessel Delos Ep. 432

0

Location: French Polynesia
Latitude: -17.68000000
Longitude: -149.41000000
Published: 13 Oct 2023

Chat with the crew, watch early releases, access exclusive & ad free content at http://patreon.com/svdelos

Once a year on the full moon between June and July, the crystal clear waters here become home to one of the rarest marine events in the entire world, a mass spawning where tens of thousands of grouper get frisky all at the same time (or as I so eloquently put it in the video, a giant fish orgy ๐Ÿ˜‚ ). Weโ€™ve sailed to Fakarava in French Polynesia, one of the most remote atolls on earth to try and experience it firsthand. But we wonโ€™t be the only ones crashing the party. Hundreds of sharks will share the waters with us as we battle currents, huge waves, and squalls in hopes of witnessing the main event. But the whole thing is totally at the mercy of tens of thousands of wild animals running on instinct, and when the big night finally approaches, we have no idea what to expect.


You can find all the camera gear we use, our must have cruising essentials, tools, recommended reading, safety gear, and more at our amazon storefront! https://svdelos.com/amazon

Watch our 4 part docu-series:
https://80northseries.com
Protect yourself from the sun!
https://svdelos.com/rashguards

Support Our Videos- Send Us Love
http://svdelos.com/beer
http://patreon.com/svdelos

We're completing our sail around the world, so there's plenty more to see! Your support will fund better camera gear, internet to upload videos, and of course creative lubricants to smooth the editing process :)

http://svdelos.com - Subscribe to our new awesome website.
http://instagram.com/svdelos - Behind the scenes.
http://facebook.com/svdelos - Like us on Facebook
http://svdelos.com/gear/ - Support us buy a sweet Delos T-shirt!


Location